PUHA


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
PUHAPacific Urchin Harvesters Association
PUHAPick Up Haul Ass (used by EMTs and paramedics for critical patients who must be transported to hospital ASAP)
References in periodicals archive ?
aasta dokumendis nimetatud Puha Elisabethi kabel paiknes Otepaa linnuses.
aasta parandiraamatu sissekandele lisatud markusest selgub, et Puha Olavi vikaariat peeti "Issanda Ihu ees".
Kui Puha Cuthbert laks pakku vaikesel saarel paiknevasse eraklasse, oli tema eesmargiks tagasitombumine ilmalikust maailmast ja liigse tahelepanu Ailtimine.
Kuramaa kubermangu osas oleks loetelu jargmine: Dobele--Doblen, Kalnamuiza--Hofzumberge, Bauska--Bauske, Grobina--Grobin, Durbe--Durben, Selpils--Selburg, Altene--Altona, Tukums--Tuckum, Jaunpils--Neuenburg, Kandava--Kandau, Nurmuiza--Nurmhusen, Aizpute--Hasenpoth, Alsunga--Alschwangen, Valtaiki--Neuhausen, Embute--Ambothen, Jamaika Kloostri Puha Peetri kirik--Jamaickensche (nuud Kloostri Puha Peetruse kirik), Ventpils--Windau, Piltene--Pilten, Edole--Edwahlen ja Dundaga--Dondangen.
Some areas are also represented by two informants (indicated by the number after the parishes): Kihelkonna (2 informants), Mustjala, Karla, Kaarma, Puha (2 informants), Valjala, Karja (2 informants), and Jaani.
This date has been confirmed also by Veikko Anttonen's suggestion that the word puha, 'the sacred, holy', was spreading during the Bronze Age (Anttonen 1992) and the words puha and hiis were probably part of the same cultural complex.
Jahrhundert, wobei die schwedische Besiedlung auf Saaremaa allgemein bis zum Livlandischen Krieg (1558-1583), die im Kirchspiel Puha und auf der Halbinsel Vatta sogar bis zum Nordischen Krieg (1700-1721) anhielt.
Pogeniku hinnangute skaalat on kahtlemata kujundanud Uhelt poolt sojajargsed isiklikud dramaatilised labielamised, kuid arvestama peab ka soja jarel laagrites ja hiljem pagulasajakirjanduses produtseeritud essentsialistliku kodumaadiskursusega, mille kohaselt kodumaa on puha ning seda ei huljata vabatahtlikult.
Puha Nikolause kirikust pohja pool on leitud ka jaanuseid 12.
On Saaremaa, which was Christianised late compared to Scandinavia, and where only ten stone churches were built in the Middle Ages, two churches can be considered as marking harbour sites: Kihelkonna and Puha.