RHIF

AcronymDefinition
RHIFRegional Health Insurance Funds (Bulgaria)
References in periodicals archive ?
Applications are sent electronically to the appropriate RHIF where after processing and validation are sent electronically to the card center of the contractor to produce the cards.
DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y'I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 77 YN NHREF FFESTINIOG) (GWAHARDDIAD DEFNYDD DROS DRO) 2014 RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar ol dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag mynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o'r llwybr a adwaenir fel Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 77 yn Nhref Ffestiniog o'i gyffordd gyda Ffordd Glanypwll ger Rhes Cambrian ym Mhwynt A (Cyf.
The subject of this contract is a supply of stationery and office equipment supplies for the needs of HQ NHIF and 28 RHIF 12 lots, as follows Lot ?