SAAN


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to SAAN: Saavn
AcronymDefinition
SAANSan Antonio Missions National Historic Park (US National Park Service)
SAANSouth Asians against Nukes (information platform)
SAANSouth Asian Awareness Network (est. 2001)
SAANSouthern Alternative Agriculture Network (Thailand)
SAANSouthern Arizona Alliance of Nonprofits
SAANSpecific-Antigen-and-Antibody-Negative
References in periodicals archive ?
Steven Smith, Vice President of Great American Group commented, "We are sad to see SAAN closing their stores, but consumers will benefit from the extreme discounts on every item in the stores until all the merchandise is sold.
Moser, the Retail Group's senior managing director stated, "We continue to be impressed with the stability and strategic initiatives that SAAN management has put in place to revitalize this 100% Canadian owned chain of 142 family department stores.
Board of Directors to reject an offer to buy SAAN submitted by an Offeror associated with Avalon Group, Ltd.
The video of Saans , a romantic song featuring SRK and Katrina, was also aired at the event.
Die 'dubbelheid' vergestalt sigself ook daarin dat Leroux bedags aktiewe boer en saans skrywer was, en dat hy juis in die geisoleerde, klein wereld van die plaas op 'n besonder byderwetse manier oor die grootshede van die bestaan, sowel in hulle kontemporere as durende manifestasies, kon skryf (Van Rensburg 1971):
Vroeer in die teks toe Jude begin het om saans uit te bly en stelselmatig haar verhouding met Konstant te verbreek, het hy ook troos gesoek in vleis ("Ek kort 'n stuk fillet" (Sterwe 119)), wat weer eens suggereer dat hy vertroosting soek by die bekende kultuurgebonde dinge wat hy met sy ouers assosieer.
Kitchen politics or Saans Bahu stuff doesn't sell in a recession
Maar saans slaap sy steeds met 'n lig aan erens in die huis, en van kleins af praat sy met haar kinders oor seks.
In Koeblai Daan lui dit: "met my septer saans / regeer ek jou: / is jy onder-daan".
Klinieke wat sodanige dienste verskaf, behoort naweke en saans oop te wees sodat adolessente die klinieke kan bywoon sonder om te vrees dat hulle moeders, tannies of onderwyseresse ook daar sal wees.
kos in groot bakke (ten spyte van die lewensduurte), 'n kaggelvuur om saans voor neer te vly binne ons dampkring, ons aroma; haas elke aand met Baas 'n wandeling, en, as hul siek was, die behandeling van 'n veearts met 'n diploma