SHSF

AcronymDefinition
SHSFSplit Hand Split Foot
SHSFSplenic Hemopoiesis-Stimulating Factor (biochemistry)
SHSFStay Hungry, Stay Foolish
SHSFSaratoga High School Foundation (Saratoga, CA)