SWYN

AcronymDefinition
SWYNShare with Your Network (online marketing)
References in periodicals archive ?
SWYN is now part of the creative editor in Publicaster, Blue Sky Factory's proprietary email marketing application.
SWYN reporting metrics not only allow marketers to see how many times a message was shared, but they can also see which networks were used to share the message, and the number of views and clicks each message received - based on the network that was used.
Mab i LL e YR a RHIANNON DAVIES Ail eWyr i Alun a Betty Roberts, Bodlew, Llanddaniel, Ynys M eon, a We yr cyntaf i Alban a Delyth Davies, Ffatri Penwern, Cribyn, Llanbed, Ceredigion Llongyfarchiadau oddi wrth y ddau deulu LLEUCU HAF NEWTON Llongyfarchiadau i CARYS a STE Plas Isaf, Brynrhydyrarian Ar enedigaeth eu merch ar y 13eg o Chwefror, 2010 Oddi wrth y teulu 18 SWYN Llety'r Wennol, Pentre Berw Cariad mawr gan y teulu i gyd X