STYL


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia.
Related to STYL: style
AcronymDefinition
STYLSpeak to You Later
STYLSame to You, Loser
References in periodicals archive ?
In die vertaling gaan die tekstuur, die grinterigheid van byvoorbeeld die verkortings ("they do not"; "do not live on the") verlore en die gedig verkry 'n formeler register wat bots met die styl van die digter.
The export of such magazines as Przyjaciotka, Twoj Styl, Kobieta i Zycie, Uroda, Filipinka and Zwierciadlo to Polish emigres in Western Europe, Canada, and the United States has renewed national ties by establishing reading communities across international boundaries (Sokol, Prasa, 242).
Op 'n sistematiese wyse word die volgende vereistes vir geslaagde styl in hierdie publikasie aangepak: duidelikheid, bondigheid, gepaste toon en aantreklikheid (Hoofstuk 1-6).
A second examioation of two works in a show of African-American story quilts (one entitled The Color Purple, after th, Alice Walker novel), confirmed my initial response to her styl, and medium.
LEATHER TOP, PS80 SKIRT, PS45 SHOES, PS45TOP, PS32 TROUSERS, PS35 SHOES, STYLIST'S OWN P O T 3 TR T O 3 SH SHO STYL Y
Maar die verteller se soms pretensieuse styl en wisseling van skryfstyle tussen mooiskrywery en 'n vulgere styl doen afbreuk aan die rouheid waarmee hierdie gebeure uitgebeeld word.
FEARNE COTTON CO m Rad adi dio io o p pr pre pres ese esen sen ente nte ter er a r an nd Radio 1 presenter and mum-of-one Fearne Cotton's cosy but stylish Cot ott tto ton on's n's c s co cos osy sy by bu ut s t st sty styl yli ylish ish sh look is perfect for spot of sale shopping.
Europe's leading interiors fit out company Nowy Styl Group and Stylis Hotel Solutions, which together have formed a partnership manufacturing customized modular furniture systems for hotels, are also exhibiting in Jeddah.
8million b It was life a Vor ab an th mhe th styl And sheets It was a harsh introduction to life at the top - but one that Vorm and his teammates absorbed with such gusto and determination that they have settled into midfield, winning the hearts of neutrals along the way with the pleasing style of their play.
Inderdaad is boeke wat op bepaalde markte gerig is, sterker genrebepaald as die boeke van 'n ernstige skrywer wat in die eerste plek graag wil eksperimenteer met sowel tema as styl.
After zis fitz yer ve vil hav a reli sensibl riten styl.