THOG


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
THOGTower Hamlets Opportunity Group (London, UK)
References in periodicals archive ?
19) nga tsho mang gtso yang dag pa zhig dang/ mang gtso'i ngo bo yongs su rdzogs pa tshang ba zhig byas pa yin na/ da lta nga tsho'i 'os bsdu'i 'gro stangs kyi thog nas phran bu dka' ngal 'phrad kyi yo/ gnas tshul de 'drar bsam blo btong skabs dbyin ji'i tshig se khu lar "Secular" zhes pa 'dir mkhas pa tshos go don len stangs 'dra min yod sa red/ nga tshos bsgyur ba'i tshig nang chos lugs ris med ces bsgyur yod/ de la bsam blo gtong rgyu yod/
Thereafter, as Thog and others began to produce new sentences with greater and greater frequency, Skog kept on inscribing them in the Cave of Culture, never for a moment doubting the importance of his efforts.
The role of problem content in the selection task and in the THOG problem.
THA na Seumasaich air a bhith gam leantainn fad na bliadhna, bhon a thog mi leabhar le Jaqueline Riding, eachdraidh ur air bliadhna Thearlaich.
Those who were going to do roadwork at Zhan Thog left early in the morning.
bu lags te bram ze'i gtsug lag dang sga dang sman bslabs pas chos sgyur ba'i rngo thog nas/
An deidh dha a' chuis a dheanamh air Hillary oidhche Mhairt, thog Bernie Sanders $5.
The details about the statue, the 13 distinctive attributes of the statue can be found in: Chos kyi rgya mtsho, kah thog si tu'i dbus gtsang gnas yig (Khreng tu'i: si khron mi rigs dpe skrun khang, 2001), pp.
Tha iad air faisg air sin a chosg air caisteal eile, Caisteal Leodhais os coinn bhaile Steornabhaigh, gus a thoirt air ais mar a bha e nuair a thog Seumas MacMhathain e.
Rgyal rtse chos rgyal gyi rnam par thar pa dad pa'i lo thog dngos grub kyi char 'bebs (1479-1481).
Nuair a bha sinn a' bruidhinn air Ebola thairis air an Nollaig, thog cuideigin air an sgeulachd mun am a nochd naidheachd mu dheidhinn HIV/Aids an toiseach.