TIPE

AcronymDefinition
TIPETravail d'Initiative Personnelle Encadré (French: Personal Work Initiative Box; French National Institute for Research in Computer Science and Control)
TIPEThe Inflatable Play Enterprise (Hertfordshire, England, UK)
TIPEToronto Institute for Pastoral Education (Canada)
TIPEThrombolysis in Pulmonary Embolism
TIPETacis Interstate Programme in Environment (EU)
References in periodicals archive ?
Ek het my eerste konferensie in Toronto, Kanada, bygewoon om te sien watter tipes behandeling bestaan en om te sien hoe 'n volwasse outis lyk.
Soos in die geval van taalregteklagtes, het die Afrikaanse media weereens die grootste mediadekking aan taalregteklagteleggers in al vyf tipes mediarekords verleen: in totaal 'n verskil van 25,0% tussen Afrikaanse en Engelse mediaberiggewing.
Met die direkte of indirekte fokus op Jaco Malan en die ander manlike karakters as tipes is die gang van die handeling dinamies en korreleer met die gang van die geskiedenis, die val van die ideologie van apartheid en wit Afrikaanse mans se veranderende posisie binne daardie dinamika.
Voorts word onderskei tussen verskeie tipes onderhoude as subgeledinge van die egoliteratuur ten einde te spekuleer oor die onderhoud as moontlike subgenre van die essay.
Op bladsy 15 word weer 'n foto van 'n aanmeldingsparade van rekrute afgebeeld in allerhande verskillende tipes onderbroeke.