TROO

AcronymDefinition
TROOTotal Respect Of Others (youth anti-racism group)
References in periodicals archive ?
Die hoedjie is dan 'n element wat die negatiewe kant van die ervaring balanseer of versag, of wat troos bied vir die teleurstelling van die begeerte.
Reinaerd troos daarop, nadat hy laggend 'n "knallende wind" gelaat het, die arme man se houvrou daarmee dat daar tog wel een van die twee klokke oorgebly het
Die soort dubbelslagtigheid kom ook in haar verhouding tot Jakob na vore: sy troos horn, verlei hom en onttrek haar dan.
It is believed Van Gaal's wife Troos wants the former Barcelona, Bayern Munich and Ajax boss to quit when his contract runs out in 2017.
Hierdie soort gedagtes word geartikuleer deur die fisiek gestremde Troos wanneer hy sy skeppings as 't ware teenoor Wiesa probeer verantwoord en vra: "As 'n ou 'n redelike goeie kop en 'n nuttelose lyf het, wat sal hy inspan?
Tweedens word die grootheid van die verlore "dame" besing en, derdens, kom elemente van troos en 'n oproep om met die lewe voort te gaan sterk na vore (Human, 2006: 196-197; vgl.
Hulle kan sien hoe Paulus, terwyl hy swaar kry, troos vind in die Bybeltjie wat tant Mieta vir hom as geskenk saamgee.
Waarop die spreker konkludeer: "die lig troos nie / waaroor dit gaan / is dat dit verander, / verdwyn en terugkom // soos ook verdriet".
Dit is van kleins af by elke Japannese kind ingedril en net dit troos hom uiteindelik genoeg om weer met die lewe te kan aangaan.
Soos Christus as Bemiddelaar na die aarde gekom het om troos en heling te bied, kom die nar in die lewens van die McDonald-gesin en bewerkstellig hy transformasie en uiteindelike heling op geestelike vlak.
Een van die nuwe skrywers wat besluit het om haar hand aan die misdaadgenre te waag, is Bettina Wyngaard, wenner in 2010 van die Jan Rabie Rapportprys vir haar debuutroman, Troos vir die gebrokenes.