TMETN

(redirected from Trimethylolethane Trinitrate)
AcronymDefinition
TMETNTrimethylolethane Trinitrate (Plasticizer)