UNESC

AcronymDefinition
UNESCUnited Nations Economic and Social Council
References in periodicals archive ?
Os dados da UFSC, da UFBA, da EBMSP e da UNESC dizem respeito aos/as estudantes que foram aprovados/as e classificados/as nos exames seletivos.
Thiago Rocha Fabris, Universidade do Extremo Sul Catarinense -- UNESC, Santa Catarina, Brasil.
y la UNESC, para la realizacion de clases practicas, con los alumnos del curso de Ingenieria de Materiales.
UNESC Estrategia a Plazo Movilizar conocimiento Medio de la UNESCO cientifico y politicas para 2008-2013 cientificas para el (documento 34 C/4) desarrollo sostenible: fomentar las politicas y el aumento de las capacidades en materia de ciencia, tecnologia e innovacion.
Sen, Amartya (2007), "Asian Immensities", Keynote Address in commemoration of the 60th Anniversary of the establishment of the UNESC for Asia and the Pacific, UNCC, Bangkok, 28 March, 5-6.
No dia da entrevista, foi lido e esclarecido aos participantes o termo de compromisso livre e informado, aprovado pelo Comite de Etica da UNESC, com base na Resolucao 196 (1996).
O estudo foi de origem descritiva e transversal, onde a coleta de dados foi realizada no mes de abril de 2015 logo apos ter sido aprovada pelo Comite de Etica e Pesquisa da UNESC com numero de protocolo 1.
Editora UNESC [Universidade do Extremo Sul Catarinense], Criciuma.
Identifica a diferenca maxima entre a proporcao amostral e a verdadeira proporcao populacional (p): Grau de confianca de 95% e margem de erro de 5%; A UNESC tem 2062 alunos e 152 de psicologia Logo: q = 152/2062 = 0,073 e p = 0,926.