VBBBB

AcronymDefinition
VBBBBVereniging Behoud Bos Birkhoven Bokkeduinen (Dutch: The Forest Conservation Association of Birkhoven and Bokkeduinen)