VIGS

AcronymDefinition
VIGSVirus-Induced Gene Silencing (genetics)
VIGSVancouver International Games Summit (Canada)
VIGSVideo Image Guide Scope
VIGSVideodisc Gunnery Simulator
VIGSVerworwe Immungebreksindroom
VIGSVendors in Good Standing (Washington)
References in periodicals archive ?
Met MIV en VIGS as 'n kommerwekkende stressor vir gesondheidsdienslewering in Suid-Afrika, het die behoefte ontstaan om tuisgebaseerde sorg as 'n alternatief vir hospitalisasie te ondersoek.
VIGS is 'n multi-sistemiese toestand van ernstige immunoonderdrukking as gevolg van die menslike immuniteitsgebrekvirus waarvan opportunistiese infeksies, neoplasmas, neurologiese disfunksie en 'n verskeidenheid ander sindrome tipies is (Beers & Berkow, 1999:1312; Fact sheets on HIV/AIDS, 2000:1).
Antle, Wells, Goldie, Dematteo en King (2001:1) beklemtoon dat gesinne onsekerheid kan beleef, aangesien VIGS onvoorspelbare gesondheidsveranderinge tot gevolg het.
Hulle poog om self kennis op te doen oor MIV en VIGS en gee voorligting aan die pasient oor sy siektetoestand en leefwyse in 'n poging om hom te motiveer en hoop te gee.
Terwyl gesinne makliker aanvaar dat die pasient MIV-positief is, vind hulle dit moeilik om die realiteit van VIGS te aanvaar.
2001:164) dat vrae by gesinslede ontstaan oor hoe die pasient VIGS opgedoen het, en het Rait et al.
1997:215) bevestig dat gesinne wat deur MIV en VIGS geaffekteer word se rol en roetine ontwrig word.
Geloofsopinies kan die gesin se hantering van VIGS bepaal (Rait et al.
Literatuur bevestig dat gesinne geisoleerd mag voel as gevolg van sosiale uitsluiting, veral weens die vrees vir en onkunde oor VIGS en die oordrag daarvan (Sims & Moss, 1991:82).
Gesinne beleef etikettering omdat hulle gekenmerk word as minder goed omdat hulle 'n gesinslid versorg wat MIV en VIGS het.
Onkunde oor die verloop van VIGS speel ook 'n belangrike rol by die gesin se belewenis van die naderende dood.
John en Ndebbio (2002:62) bevestig dat die stigma, en ook die vrees vir besmetting met MIV en VIGS, goeie gesinsverhoudinge belemmer.