VQ3

AcronymDefinition
VQ3Vanilla Quake 3 (game)
References in periodicals archive ?
Director 1Alan Plumb said: "From my experience of working with probation services and community rehabilitation companies over a number of years, it is quite unprecedented to put this number of staff through their VQ3 in such a short space of time.
Dywedodd y cyfarwyddwr Alan Plumb: "Rwyf i wedi cydweithio a gwasanaethau prawf a chwmniau adsefydlu cymunedol dros nifer o flynyddoedd ond welais i erioed gwmni'n rhoi cynifer o staff trwy eu VQ3 mewn cyn lleied o amser.
Director, Alan Plumb said: "From my experience of working with probation services and community rehabilitation companies over a number of years, it is quite unprecedented to put this number of staff through their VQ3 in such a short space of time.