V/C

(redirected from Variants/Configurations)
AcronymDefinition
V/CVolume/Capacity
V/CVaporization/Condensation
V/CVariants/Configurations