Verf

AcronymDefinition
VerfVerfasser (German: author)
References in periodicals archive ?
Ulstein Verf will build the vessel at its shipyard in Norway.
Auf die Frage, warum es die zwei gestuften Hofe als Charakteristikum fur die Totentempel gibt, findet die Verf.
However, the VERF concept can be adapted to any size governmental agency, regardless of structure.
Soos met Van Gogh se skilderye, waar daar as't ware onder die verf se oppervlak "iets beur", is dit ook in verhale nie moontlik oro alles saam te vat, oro 'n sluitende geheel te bied nie.
damages; the Constitutional Court affirmed this holding: see 34 B Verf.
USC declines acquisition of Baltiisky Zavod and Severnaya Verf
Daar is 'n handvol werklike knap gedigte (wat bewys dat Bosman inderdaad 'n beduidende digter kan wees), maar daar is myns insiens nog te veel gedigte wat nie met digterlike mening, poetiese drif en durf uit die verf gekom het nie.
Nie een van die gedigte het werklik bevredigend uit die verf gekom nie, maar almal het onderdele wat die leser nie sommer sal vergeet nie.
Dit kan die rou kunsmedium wees (soos klei, verf of die stem) of 'n tegnologiese uitvinding (soos skrif, televisie, digitale tegnologie).