WAT


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
WATWest Africa Time (GMT-0100)
WATWork and Travel (cultural exchange program)
WATWhat
WATWay Ahead of Time (computing)
WATWindows Activation Technologies (Microsoft)
WATWalk-a-Thon (fundraising)
WATWithout A Trace (TV show)
WATWar against Terrorism
WATWaters Corp (stock symbol)
WATWojskowa Akademia Techniczna (Polish: Military University of Technology)
WATWheelchair Accessible Taxi ( Australia)
WATWhite Adipose Tissue
WATWaterford, Ireland (Airport Code)
WATWeb Accessibility Tool
WATWrite Acceleration Technology
WATWeb Authoring Tool
WATWest Africa Time
WATWireless Audio Transfer
WATWord Authoring Tool
WATWatch Dog Timer
WATWeighted Average Tenor (investing)
WATWoordeboek van die Afrikaanse Taal (RSA)
WATWe are Talented
WATWork Adjustment Training
WATWafer Acceptance Test
WATKey West to Aruba to Trinidad (routing destination; US Navy)
WATWeight, Altitude, and Temperature (aviation)
WATWax Appearance Temperature (petroleum industry, pipelines)
WATWebsite Administration Tool
WATWorkshop on Agreement Technologies
WATWheel and Track
WATWashington Accessible Taxi (King County, WA)
WATWide Area Tandem
WATWeapons Augmentation Team (US Coast Guard)
WATWork Authorization Tracking
WATWireless Action Team
WATWet Anode Tantalum
References in periodicals archive ?
Iets van laasgenoemde manifesteer dalk wel in die "gesprek" met Kavafis wat hierdie bundel domineer, deurdat van die afdelings nie net verryk word met Kavafis-vertalings nie maar ook dat daar 'n soort wisselwerking tussen Vos se eie werk en Kavafis s'n tot stand kom ten opsigte van gemeenskaplike tematiese gerigthede en selfs metaforiese verbande--wat laasgenoemde betref byvoorbeeld die uitgeblase lamp in "Melankolie" wat skakel met Kavafis se "Kerse", daardie groot gedig oor die tyd.
Die oortuigingskrag van die Eloise-karakter le in die stryd wat uitgespeel word tussen hoof en hart.
I was once an insider and one of the leaders in the board of administration of the wat who in 1989-90 successfully reformed the structure of the organization.
Indien u ons op enige wyse kan help, deur die donasie van boeke of ander materiaal, verwysings na ander gesondheidswerkers wat kan help of enige ander ondersteuning, tree asseblief met ons in verbinding.
Ons word geleer dat die skoonheid, soos deur die gemeenskap of die skoonheidsbedryf voorgeskryf - nie goedheid, ernstigheid of bedagsaamheid nie - is wat ons nodig het.
At the time of my 2004 visit, four groups were living in Wat Thamkrabok, but as indicated by the table below, not all the Hmong in the Wat are Lao (Hmong) refugees.
M 29 vertoon duidelike trekke van die gemeenskapsteater, en is in die grond 'n tipiese voorbeeld van betrokke teater wat kommentaar gelewer het op politieke gebeure in die onstuimige tagtigerjare.
Hierdie sentrale tema in Breytenbach se werk, wat hy koppel aan sowel sy skryfwerk as sy skilderwerk, naamlik die ondersoek van bewussyn, die aard van bewussyn, die aard van ervaring en waarneming en die neerslag van hierdie ervarings en waarnemings in die skeppende werk, word in Boek (1987) ondersoek.
Born in 1900 to a family of the old Jewish intelligentsia, Wat achieved his earliest recognition as a Futurist poet, cultivating friendships with such luminaries as Paul Eluard and Vladimir Mayakovsky.
Behind this sea change lay a sociological fact: Bangkok could centralize the Sangha quickly and cheaply but bringing the wat along too was slow, costly and self-defeating.
Die uiteenlopende karakters uit alle lae van Suid-Afrika se demografie doen eg aan, juis as gevolg van die egtheid van realistiese taalgebruik wat ook moderne mengeltaal insluit.