WRTH

AcronymDefinition
WRTHWorld Radio TV Handbook
References in periodicals archive ?
Mae twyll yn ffordd o fyw i gymeriadau'r swyddfa ac wrth i farwolaeth Simon agosau, y cwestiwn hollbwysig yw pwy sydd am ladd Simon a pham?
y darn cyfan o'r ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 34.
30pm) Yn y rhaglen arbennig yma o Y Sipsiwn, Gari Wyn sy''n mynd ni 'nl i''r ddeunawfed ganrif wrth iddo archwilio hanes teulu y Sipsiwn Cymreig, sef teulu Abram Wood.
Mae tensiynau yn codi wrth i Jeff dderbyn llythyr yn ei hysbysu am yr hyn sydd wedi bod yn mynd ymlaen ond pwy sydd wedi anfon y llythyr?
Wrth geisio dadwneud y rhaffau, sylwais ar yr altimedr a gweld 1,000 troedfedd arno ond gyda'r adrenalin yn llifo'n wyllt wnes i ddim sylweddoli maint y perygl.
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r de hyd at Gyfnewidfa Ffynnon Taf a dychwelyd tua'r gogledd i ymadael wrth Gyfnewidfa Nantgarw.
Wrth i'r gyfres ddychwelyd nos Fawrth mae hi'n gobeithio parhau i gael ymateb da i'r gyfres gan gleifion yn ei phractis yn Nhrimsaran ger Llanelli a gan y cyhoedd ledled Cymru.
Wrth gwrs, does neb yn son am fohemiaid heddiw ond i rai-- sydd a'u bryd ar lofruddio diwylliant --yr ydym oll yn perthyn i'r dosbarth hwnnw.
Mi fyddai'n tristau wrth sylweddoli mai marw dros y gaeaf mae pethau ac mai dyddiau byr a nosweithiau hir du gawn ni rwan am sbel go lew.
30pm) Yn y rhaglen arbennig yma o Y Sipsiwn, Gari Wyn sy''n mynd e ni 'nfl i''r ddeunawfed ganrif wrth iddo archwilio hanes teulu y Sipsiwn Cymreig, sef teulu Abram Wood.
A rhan orau'r noson, wrth gwrs - criw hwyliog ohonom yn cael blasu'r danteithion.
Y darn o gerbytffordd tua'r gorllewin y gefnffordd sy'n ymestyn o drwyniad y ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 33 (Llaneurgain) hyd at drwyniad y ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 31 (Caerwys).