WRTH

AcronymDefinition
WRTHWorld Radio TV Handbook
References in periodicals archive ?
Plant wrth ei bod, mae'n dal i fynd wrth ymlaen wrth ymyl y pier rwan.
The Wrth Group currently comprises more than 400 companies in over 80 countries and employs more than 69,000 people.
Mae twyll yn ffordd o fyw i gymeriadau'r swyddfa ac wrth i farwolaeth Simon agosau, y cwestiwn hollbwysig yw pwy sydd am ladd Simon a pham?
y darn cyfan o'r ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 34.
30pm) Yn y rhaglen arbennig yma o Y Sipsiwn, Gari Wyn sy''n mynd e ni 'nfl i''r ddeunawfed ganrif wrth iddo archwilio hanes teulu y Sipsiwn Cymreig, sef teulu Abram Wood.
Mi eglurodd Iwan mai cyfan sydd angen ei wneud ydi mapio llecyn 10 metr wrth 10 metr yn yr ardd, cofnodi sut fath o dir ydi o (concrit, pridd, glaswellt etc), cofnodi pa fath o blanhigion sy'n tyfu yna ac wedyn cofnodi pa drychfilod sy'n ymweld a'r llecyn.
Mae tensiynau yn codi wrth i Jeff dderbyn llythyr yn ei hysbysu am yr hyn sydd wedi bod yn mynd ymlaen ond pwy sydd wedi anfon y llythyr?
Y llwybr amgen yw dilyn yr A470 tua'r de hyd at Gyfnewidfa Ffynnon Taf a dychwelyd tua'r gogledd i ymadael wrth Gyfnewidfa Nantgarw.
Wrth i'r gyfres ddychwelyd nos Fawrth mae hi'n gobeithio parhau i gael ymateb da i'r gyfres gan gleifion yn ei phractis yn Nhrimsaran ger Llanelli a gan y cyhoedd ledled Cymru.
Mae 'na arlwy flasus ar blat i wylwyr Stwnsh wrth iddynt gael cyfle i goginio bwyd Nadoligaidd yng nghwmni Lois Cernyw yn Cog1inio 'Dolig.
Wrth gwrs, does neb yn son am fohemiaid heddiw ond i rai-- sydd a'u bryd ar lofruddio diwylliant --yr ydym oll yn perthyn i'r dosbarth hwnnw.
30pm) Yn y rhaglen arbennig yma o Y Sipsiwn, Gari Wyn sy''n mynd ni 'nl i''r ddeunawfed ganrif wrth iddo archwilio hanes teulu y Sipsiwn Cymreig, sef teulu Abram Wood.