WySIG

AcronymDefinition
WySIGWyoming State Improvement Grant
References in periodicals archive ?
Huile wysig mekaar, ontgrens die wereldbeskouing wat deur die rede of die teks voorgehou word, en vestig intellektuele, emosionele en waardeverhoudings as "n grondslag vir identifikasie.
Die "donker drifte" van die tweede reel, waarvoor hy in 'n stadium ook "tekens" en "beelde" oorweeg, wysig hy uiteindelik na "swaar vermoede" wat beter die diep ondertone oordra en buitendien siklies vooruitwys na die slotvers van die bundel: "Daar kom in my 'n stil vermoede / dat alle lewe so sy volheid kry / en heerlik gaan in die rustige dood se hoede".
Aanvanklik lui dit "Die is vir jou", maar hy wysig dit tot "Neem die vir jou" wat die geskenk regstreeks benoem.