YABO


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
YABOYet Another Box Opening
YABOYoung Adult Books Online
YABOYet Another Buffer Overflow
References in periodicals archive ?
Unquma uGunyazo lwaMalungelo oLuntu Jikelele njengezinga elifanayo lokuthuthukiswa kwabantu nezizwe zonke, ekugcineni okuzokwenza ukuthi umuntu ngamunye kunoma isiphi isigaba somphakathi ngokugcina lolawulo emqondweni baphokophelele ngokufundisa nangemfundo ukuphakamisa inhlonipho yalamalungelo nenkululeko futhi nangenqubekelaphambili, ezweni noma emhlabeni jikelele, baqinisekise ukwamukelwa okuvumelekile nokuqashelwa jikelele ndawozombili phakathi kwabantu baMalunga eMibuso qobo lwabo kanye nabantu abangaphansi kwemibuso yabo.
La alimentacion se realiza a base de vegetacion propia del semiarido, con especies como: caudero (Mimosa caudero), cuji (Prosopis juliflora), uveda (Acacia macracantha), yabo (Cercidiumpraecox) y dividive (Caesalpina coreara), entre otras.
After the guides had pulled the central character off the stage, the audience heard the voice of a singer from a balcony above the stage and as the sound spread through the auditorium, other actors appeared from under the raked theatre seating, singing a popular church song 'Besuka bamlandela bayisha imizi yabo, bethwele umqamlezo' (They have decided to follow him leaving their homes behind, carrying the cross).
Sokoto Rabah, Wamakko, 14 Isa, Wumo, Ture, Silame, Gada, Yabo, Gwadabawa, Sokoto, Goronyo north, S/Bimi, Gambuwal, Sagari 21.
Nanko ebaleka egqotsile ukuya koonopopi bakhe, kaloku wayakhelwe indlwana yabo efekethiswa ngomnye wabaninawa bakayise.
It was like a war zone here, with many bodies of ethnic Han people lying on the road," Xinhua quoted Huang Yabo, deputy director of the Urumqi Public Security Bureau, as saying.
Por este motivo, el objetivo principal de este trabajo fue determinar mensualmente, durante un ciclo hidrologico completo, algunas propiedades fisicas y quimicas de los rios Areo, Morichal Largo, Uracoa y Yabo, con el fin de establecer diferencias estacionales y caracterizar su composicion quimica, proporcionando informacion relacionada con las posibles fuentes de los elementos contenidos en estas aguas.
In most cases, adaptability to the situation is especially important, and being far from specific or elaborate than the situation demands is likely to be interpreted [as] a sign of incompetence, or yabo (insensitivity, or "uncool").
Prospect Joe Blanton, Dan Meyer and Japanese right-hander Keiichi Yabo, who signed a one-year $700,000 contract, will get a look.
32) A further example is Osama bin Laden's brother-in-law Mohammad Jamal Khalifa, who, by marrying a Filipina, Jameela (Alice) Yabo in Mindanao, reportedly was able to penetrate the local Muslim community.