HAED


Also found in: Dictionary.
Related to HAED: headphone, Hard boiled eggs
AcronymDefinition
HAEDHeaven and Earth Designs
HAEDHot Air Exhaust Ducting
References in periodicals archive ?
Mae'n braf gweld ffermwyr a'u teuluoedd yn cael y clod y ma en nhw'n ei haed du am eu gwaith caled drwy'r flwyddyn.
Beth bynnag sy'n digwydd,maen nhw i gyd yn haed du ennill
Fe wnaeth Mark Hughes a'i dim yn wych trwy'r holl gystadleuaeth,ac mae pawb fu yn gysylltiedig a'r ymdrech yn haed du clod.
Y bwriad ar y dechrau oedd cyflwyno detholiad syml o waith Dyfnallt, ond buan iawn y sylweddolodd y mab fod ei dad yn haed du mwy -a dyma ni yn cael y pleser o fyfyrio uwchben cyfrol tri chan tudalen, sydd yn deyrnged arbennig i aer y cyfeiriodd Saunders a to fel yr unig yn yng nghystadleuaeth y Goron yn y Rhyl gyda gweledigaeth a ``rhywbeth i'w ddweud'' -teitl buddiol i'r gyfrol.
Tenders are invited for Cleaning Of Over Haed Reservoir & Underground Sump And Connected Works At Different E/M Installations Under Ge (South) Bangalore.