ZARF


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Wikipedia.
AcronymDefinition
ZARFZimbabwe Advertising Research Foundation
References in periodicals archive ?
Disbukey zarf (convex hull) yonteminde iki boyutlu duzlemde yayilmis noktalar kumesini saran en kucuk kapali disbukey cokgen, dis bukey zarf olarak adlandirilir.
Zarf yapisindaki notralizan etkili bir protein major antijen olarak kullanilip koruyucu antikorlar uretilebilmektedir.
Buna ornek belgelerden birinde, (16) Istar-basti zarf uzerine muhrunu bastigi bir mektubunda, "Assur-reum ve Amur-ili'ye diyor ki, 1 top agir kumasi tadmiqtum olarak size verdim, eger beyimseniz onun bedelini Amur-ili'ye verin.