TA-077

(redirected from 1-)
AcronymDefinition
TA-0771-(2-Chloroethyl)-3-Isobutyl-3-(Beta-Maltosyl)-1-Nitrosourea