1AF

AcronymDefinition
1AF1st Air Force (US DoD)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
UNAWD I BLANT DOSBARTH MEITHRIN: 1af Gwen Wheldon Williams a Gwion Morgan.
Angladd cyhoeddus yng Nghapel Y Groes, Llanwnnen Dydd Sadwrn Rhagfyr 1af 2018 am 1.30 y.p.
Llefaru Bl 1 a 2: 'Pysgota Ser', Anni Llyn: 1af Madi Williams, Tafarn y Fedw.
Fyddwn i byth yn gwneud, fyddwn i byth yn meiddio, a'r peth olaf mae fy nghyd golofnwyr yma ar yr Herald ei angen ydi sylwadau gan Rhys Mwyn ar gynnwys eu colofnau ond mor dda oedd colofnau Angharad a Gwanas Herald Gymraeg Awst 1af, amhosib fydda peidio gwneud rhyw sylw bach.
To support the Holy Nativity Community Peace Garden, post your tokens to 26 The Chesters, Newcastle, NE5 1AF.
Donations should be sent to Mr Nagra at 110 Hugh Road, Stoke, Coventry CV3 1AF. Make cheques payable to the Eye Care Camp Fund.
Telephone 0131-313 0044 or write to The Council of Mortgage Lenders, 3 Savile Row, London W1X 1AF.
UNAWD CERDD DANT OEDRAN CYNRADD: 1af Alwena Mair Owen, Llanybydder; 2il Lowri Anes Jarman, Y Bala; 3ydd Eiri Ela Evans, Rhuthun.
Edited by: Lydia Whitfield e-mail: lydia.whitfield@mediawales.co.uk my secret boutique Jon Ian Ltd 11 Morgan Arcade Cardiff, CF10 1AF 029 2039 7339 or 01446 775226 in Cowbridge David Thomas first launched his Cardiff store, Jon Ian, in 1971 and opened a second shop in the affluent town of Cowbridge 15 years later.
Anyone with a question should contact Sarah Knapton, by October 1, on (0191) 258 3032, or email sarah.knapton@ncjmedia.co.uk Alternatively you can sent your questions to Evening Chronicle Editorial, 83-85 Howard Street, North Shields, NE30 1AF.
For a copy, write to the council at 3 Saville Row, London W1X 1AF.
ALWYN, 1af Awst, 2018 yn Ysbyty Gwynedd, Bangor yn 84 mlwydd oed o Brithdir, 43 Tal y Cae, Tregarth.