AARD


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
AARDAgency for Agricultural Research and Development (Ministry of Agriculture; Indonesia)
AARDAlberta Agriculture and Rural Development (Alberta, Canada)
AARDAutonomous Airborne Refueling Demonstration (Defense Advanced Research Projects Agency; US NASA)
AARDAmerican Academy of Restorative Dentistry (formerly American Society of Dental Ceramics)
AARDAgricultural Agency for Research and Development (Indonesia)
References in periodicals archive ?
Anti-DFS70 was first identified in 1994 in a patient with interstitial cystitis (3,4) but has since been found in sera of patients with a variety of conditions (2) including healthy individuals and those with no evidence of AARD (2,9-10).
However, the parity plots of MDEA and AMP based absorption systems show nominal deviation (maximum single point AARD is 17.
Die leser word dus ook van die begin af getuie van die "misdaad" van owerspel, maar die aard van die kennis word tog ten slotte 'n uitklophou vir die karakter sowel as die leser.
0 Compare Method 2 with Method 3 AARD P-value (1) 2 vs.
Teen hierdie agtergrond sou dan beweer kon word dat in die slot van 'Evolusie' ook 'n opsetlike pose van 'slegte' poesie ingeneem word: hierdie gedig eindig banaal, boonop met 'n vermenging van die poetiese en onpoetiese: 'en as vroegoggend 'n haan begin kraai/ weet ek ons het die natuur/ en ons eie aard gruwelik verraai'.
Development Drills--Atlas Copco's Boomer jumbos, Mine Master's Face Master series, Sandvik's DD-series (Axera/Quasar) and H-series jumbos, and units from MTI, AARD, RDH, Rham, Zanam and Oldenburg.
As previously mentioned, it's the first new Wallace And Gromit adventure on TV for13years, but that doesn't mean Nick and the team at Aard man Animations have been standing still.
Other tenants include European Stone Art, AARD, DW Direct, Staples, NJ Label, Wicker Warehouse and World Rug.
The flight was the seventh of eight planned for the 15-month AARD proof of concept program.
Tegnologiese begrippe of woorde wat herhaaldelik voorkom, verwys na die onbetroubare aard van 'n verhouding, maar ook na die onwegdoenbaarheid van onthou:
Joop van Aard, vice president of operations, Europe, Middle East, and Africa said, "This combined solution from two of the leading broadband vendors is very flexible and scalable.
Smith, AARD Livestock Technology Specialist commented, "We have been very impressed with the rTag system, which delivered more in service and capability than we first expected.