ABCH

AcronymDefinition
ABChAddysg Bersonol a Chymdeithasol (Welsh: Personal and Social Education)
ABCHAmerican Board of Certified Haircolorists
ABCHAlliance of Bay County Homeschoolers (Lynn Haven, FL)
References in periodicals archive ?
Yn dilyn y cyfnod sabothol, datblygodd Andrew gyflwyniad aml-gyfryngol sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio ymhob ysgol yng Nghaerdydd, ar gyfer datblygiad athrawon fel rhan o'r rhaglen HMS, ond hefyd i'w gynnwys mewn gwersi Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth ac ABCh.
Mae'r Cynulliad yn gweithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr hybu iechyd, Awdurdodau Addysg lleol, ymgynghorwyr ABCh, athrawon, disgyblion a llywodraethwyr i roi gwybodaeth i bobl ifanc yng Nghymru am bwysigrwydd a manteision ffordd o fyw iach, gan ganolbwyntio ar amrywiaeth eang o faterion yn cynnwys maeth, smygu, ymarfer corff, cyffuriau ac alcohol.
Gwahoddwyd aelodau o DTm Troseddau'r Ifanc i siarad mewn gwasanaethau ysgol ac mae ymwybyddiaeth o alcohol yn cael ei gynnwys mewn sesiynau ymwybyddiaeth o gyffuriau fel rhan o addysg ABCh.