ABCh

AcronymDefinition
ABChAddysg Bersonol a Chymdeithasol (Welsh: Personal and Social Education)
ABChAmerican Board of Certified Haircolorists
ABChAlliance of Bay County Homeschoolers (Lynn Haven, FL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Yn dilyn y cyfnod sabothol, datblygodd Andrew gyflwyniad aml-gyfryngol sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio ymhob ysgol yng Nghaerdydd, ar gyfer datblygiad athrawon fel rhan o'r rhaglen HMS, ond hefyd i'w gynnwys mewn gwersi Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth ac ABCh. Aeth Andrew ymlaen i ddweud: "Mae'r 61 troed ecolegol sy'n cael ei adael gan fodau dynol ar hyn o bryd yn awgrymu ein bod yn defnyddio adnoddau sydd gyfwerth athair daear.
Last summer, ABCH increased its interest in Hawaiian Cement to 50 percent, an additional investment worth $8.6 million.