ABCh

AcronymDefinition
ABChAddysg Bersonol a Chymdeithasol (Welsh: Personal and Social Education)
ABChAmerican Board of Certified Haircolorists
ABChAlliance of Bay County Homeschoolers (Lynn Haven, FL)
References in periodicals archive ?
Yn dilyn y cyfnod sabothol, datblygodd Andrew gyflwyniad aml-gyfryngol sydd erbyn hyn yn cael ei ddefnyddio ymhob ysgol yng Nghaerdydd, ar gyfer datblygiad athrawon fel rhan o'r rhaglen HMS, ond hefyd i'w gynnwys mewn gwersi Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth ac ABCh. Aeth Andrew ymlaen i ddweud: "Mae'r 61 troed ecolegol sy'n cael ei adael gan fodau dynol ar hyn o bryd yn awgrymu ein bod yn defnyddio adnoddau sydd gyfwerth athair daear.
En el primer caso, desde que nacieron las republicas suramericanas se intento mantenerlas unidas, fuese bajo la formula bolivariana o union del mundo andino, liderado por Venezuela o como parte de las provincias unidas, lideradas por Argentina y base del ABCH del siglo XX o del Mercosur contemporaneo.
Last summer, ABCH increased its interest in Hawaiian Cement to 50 percent, an additional investment worth $8.6 million.
He said, "BancABC is poised for further growth, especially with the recent announced acquisition of ABCH, our holding company by Atlast Mara Co-Nvest Limited, a company owned by Bob Diamond and Ashish Thakkar, both renowned successful business men .