ACAU

AcronymDefinition
ACAUAironet Client Administration Utility
ACAUAutomatic Calling and Answering Unit
ACAUAssociazione Ciociara Allevatori Uccelli (Italian: Ciociara Bird Breeders Association)
ACAUA Child Among Us (international child adoption agency)
ACAUAutomatic Calling/Answering Unit
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
En segundo y tercer lugar, destacan en este caso la oficina local del Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentacion (MAGPyA, 27%) y la Asociacion Civil de Actividades Universitarias (ACAU, 18%) (15).
Un o nodweddion mwyaf difyr yn natblygiad y Cynulliad Cenedlaethol, yn ystod ei dymor cyntaf, fu'r newid graddol mewn agwedd gan gynifer o ACau - ac yn wir gan weision sifil hefyd.
After critiquing some earlier attempts (including those of Marcus Singer and Frances Howard-Snyder) to ground objections to actual-consequence act utilitarianism (ACAU) on human cognitive limitations, the author presents two new objections with this same foundation.
Synnais a dweud y gwir wrth edrych ar safle we Senedd Cynulliad Cymru faint o'r ACau roeddwn yn eu hadnabod - y mwyafrif.
Dylsem anfon cennad, meddwn, at ein ACau a'n ASau i fynegi anfodlonrwydd ynghylch y sefyllfa o gael y Post Brenhinol yn gwrthod cydnabod ein Draig Goch a'r lliw ar ffurf stamp post.
Awgrymaf ein bod yn sgwennu llythyrau at Biwro Ffilatelig Jersi, Canolfan y Post, Jersi NJE1 1AB i'w llongyfarch am dynnu sylw at ein baner genedlaethol, a llythyrau i fynegi anfodlonrywdd o'r mwyaf at ein ACAU ac ASAU yma yng Nghymru (cyfeiriadau ar y we neu yn eich llyfrgell leol) gan bwyso arnynt i ofyn cwestiynau ynghylch y mater yn y Senedd Ganolog.