ACEN

AcronymDefinition
ACENAnime Central (website)
ACENAcademy of Canadian Executive Nurses (Ottawa, Ontario, Canada)
ACENAssociation of Consulting Engineers Nigeria (est. 1972; Lagos, Nigeria)
ACENAnglican Communion Environmental Network
ACENAssociation of Computer Engineers Nepal (est. 2003)
ACENAssembly of Captive European Nations
References in periodicals archive ?
The website for language learners has been created by the multimedia company Acen and will feature five levels of difficulty.
ACEN is in the process of creating strategic relationships and acquiring complimentary operating companies within the global communications industry that have proven management and state-of-the-art technologies.
Mae gwer arall, sydd yn un o'r trefnwyr o ardal Llanelwy, felly mae ei acen o yn wahanol eto, fel y mae acen Dewi Llwyd un arall o'r trefnwyr a dreuliodd amser yn ardal Wrecsam.
Deuthum i adnabod y 'tinc od' yn ddiweddarach fel acen Sir Aberteifi.
Tra mae anadl ynof, a'r iechyd a'r gallu i ddal ati i hyfforddi canu ac arwain corau, acen ni ein hunain yn Y Bala a ddefnyddir, fel yn Eisteddfod Glyn Ebwy.
BRODOR o Northumberland yw Tony Bianchi, a phe clywech ef yn siarad Saesneg fe ddeallech yn ddigon buan mai tiriogaeth Cheryl Cole a Gazza a fagodd ei acen.
The above projected results are based upon the consummation of the acquisition of STI by ACEN, which is subject to certain conditions that are currently being completed by ACEN.
The Smart Choice ranking of the best online undergraduate nursing programs only includes schools that are accredited by CCNE or ACEN (formerly known as the NLNAC).
Y sialens fwyaf iddyn nhw oedd defnyddio''r Gymraeg yn y gymuned - ac arfer efo acen y Gogledd
Dwi isio'i darllen hi rwan gan nad oedd llais pob actor yn cario cystal llais Mark Rylance i fyny i'r to lle roedden ni, ac roedd yr acen Wiltshire wledig yn drysu nghlustiau i weithiau.
Staff who identify a need to develop their Welsh language skills have access to training through Acen, which was awarded the contract to support the development of the Assembly Government's language capacity in 2007.
Learn about ACEN and CCNE Accredited Programs and get top rankings for U.