ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni
AcronymDefinition
ADARAdenosine Deaminase, RNA-Specific
ADARAir Defense RADAR
ADARAir Defense Artillery Regiment (US Army)
ADARAir Defense Area
ADARAda Decimal Arithmetic and Representations
ADARAudit Development and Reports
ADARAdvanced Design Array Radar
ADARAir Deployed Active Receiver
ADARAssociation pour le Développement des Activités Rurales
ADARAegis Data Analysis and Reduction
ADARAir Deployable Acoustic Receiver
ADARAdaptive Diagnosis Algorithm and Repair
ADARAir Defense Area Operations
ADARAssociation Diabète Actions Rencontres
References in periodicals archive ?
With ADAR PrivateCloud, organizations of any size can eliminate the technical headaches, risk, and uncertainty that business leaders encounter every day.
2,6) "This well-conducted study confirms our previously published findings from the MESA study, which has indicated that air pollution may affect the very small blood vessels in our body," says Adar.
Rabbi Nahman, however, assured Raba that we need not entertain such fear, for by then people knew that the Court has to make calculations even after Purim (Rashi: because of unexpected changes in climate) and, therefore, would be aware of the possibility of change in the calendar and would wait for final confirmation before the end of Adar.
Credwch neu beidio mae gwylan y penwaig ar y rhestr goch ac mae'r wylan gefnddu leiaf ar y rhestr ambr o adar yn Ynysoedd Prydain sydd angen gwarchod arnyn nhw, ac mae'r wybodaeth ddiweddaraf o'r rhaglen monitro adar mor yn dangos fod niferoedd gwylan y penwaig sy'n magu i lawr 30% tra mae niferoedd yr wylan gefnddu leiaf i lawr 48%.
Mae Islwyn Jones o Ben y Bryn, Betws Gwerful Goch, yn arbenigwr ar drin adar ysglyfaethus ac yn gofalu am 15 ohonynt yn ei gartref, ac mae o wedi hyfforddi pob un ers iddyn nhw fod yn gywion.
Mae'n cynnal arddangosfeydd gyda'r adar mewn sioeau a ffeiriau ond mae hefyd yn eu defnyddio i wneud gwaith arbenigol er mwyn cynorthwyo'r rhai mwyaf bregus oddi fewn ein cymdeithas.
About Eyal Adar: Eyal Adar is a Leading expert in risk management, critical infrastructure protection and IT security.
Adar said that Zoetrope could also capture and help analyse information that might otherwise not be available anywhere.
CHICAGO, June 4, 2015 /PRNewswire/ -- ADAR IT is proud to announce its most recent Net Promoter Score rating of 75, which places their private cloud IT-as-a-Service as an industry leader.
Hefyd Bethan Wyn Jones yn gofyn am enwau torfol adar yn Gymraeg.
4 million in financing to Lincolnwood's ADAR IT, a cloud computing firm.
Yr hyn sy'n sbarduno adar i feddwl am fudo ydi hyd y dydd.