ADAR


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to ADAR: radar, Adar Sheni
AcronymDefinition
ADARAdenosine Deaminase, RNA-Specific
ADARAir Defense RADAR
ADARAir Defense Artillery Regiment (US Army)
ADARAir Defense Area
ADARAda Decimal Arithmetic and Representations
ADARAudit Development and Reports
ADARAir Deployed Active Receiver
ADARAdvanced Design Array Radar
ADARAegis Data Analysis and Reduction
ADARAssociation pour le Développement des Activités Rurales
ADARAir Deployable Acoustic Receiver
ADARAssociation Diabète Actions Rencontres
ADARAir Defense Area Operations
ADARAdaptive Diagnosis Algorithm and Repair
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Er y flwyddyn 2000, mae rhai o adar mor mwyaf eiconig Cymru wedi dirywio - rhai fel y fulfran werdd, aderyn drycin y graig, gwylan gefnddu leiaf a gwylan goesddu.
"Gobeithio y bydd yn codi awydd arnoch chi i sbecian allan drwy'r ffenest ar yr adar yn y gaeaf, i chwilio am y blagur yn deffro yn y gwanwyn, i fynd allan i glywed su'r gwenyn yn mela ym mlodau'r haf ac i flasu'r ffrwythau wrth iddyn nhw aeddfedu yn yr hydref.
Maen nhw'n chwilio am wirfoddolwyr sy'n fodlon bod yn hyblyg, sy'n fodlon plannu blodau gwyllt neu baratoi bwyd adar hefo plant, a datgelu rhyfeddodau byd natur iddyn nhw.
Mae'n gallu dodwy wyau sydd bron yn union fel wyau dwy neu dair rhywogaeth o adar felly ac mae'r cyw cog, ar l taflu pob wy arall o'r nyth, yn gallu gwneud swen sy'n dynwared llond lle o gywion er mwyn cael ei fwydo.
Gobeithio cymerith yr adar at y cyfrwng newydd 'ma, ac y caf eu gwylio yn bwyta, diota ac ymolchi eto.
Mae 'na gliwiau i'ch helpu yng nghan nifer o adar, meddai.
Peidiwch a chael eich siomi os na wnaiff yr adar ei ddefnyddio ar eu hunion - efallai y cymer tua blwyddyn iddyn nhw gyfarwyddo a'r blwch, ond os na fyddan nhw wedi'i ddefnyddio mewn dwy flynedd, symudwch o i lecyn arall.
Mae'r Gymdeithas Gwarchod Adar i'w canmol yn fawr am ddiogelu cynefinoedd i adar.
Os ydan ni'n mynd i luchio bwyd i fagiau plastig a'u gadael nhw ym mhobman, yna does dim rhyfedd fod adar fel gwylanod (a sawl aderyn ac anifail arall) yn dallt yn fuan iawn fod 'na bryd hwylus iawn i'w gael yma yn gymharol ddidrafferth.
Mi wnes gyfarfod ag Ian Hawkins o'r Gymdeithas Gwarchod Adar i gael dipyn o hanes yr hyn mae'r Gymdeithas wedi'i wneud ar y gors a sut maen nhw wedi mynd ati i'w throi'n fan sy'n addas i aderyn y bwn.
Hefyd Bethan Wyn Jones yn gofyn am enwau torfol adar yn Gymraeg.
Ar hyn o bryd mae 'na rai hadau a ffrwythau ar l ond buan iawn y bydd y pantri'n wag, a dyna pam mae'n bwysig ein bod yn dechrau rhoi bwyd allan i'r adar mn dros y gaeaf.