ADET


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
ADETAdvanced Distance Education Technologies
ADETAlcohol and Drug Education Traffic School (North Carolina)
ADETAssociate Director for Energy and Technology
ADETAutomotive Drivablity and Emissions Technician (formerly tune-up technician)
ADETAssistant Director of Event Technology
References in periodicals archive ?
Ratlam Hazirligi: Bu calismacla Veteriner Faktiltemiz labor-tuvarmdan temin edilen 190-250 gr agirliginda 12 adet Wistar-Albino cinsi disi rat kullandmistir.
Yirmi yedi hastaya ait olan 35 adet biyopsi preparatinda; granulomlar 3 hastada yuzeyel dermiste gozlenmezken, derin dermis ve subkutan yag dokuda gozlenmistir, iki hastada ise granulomlar yuzeyel dermis ve derin dermiste gozlenmezken sadece subkutan yag dokuda gozlenmistir.
Serimizdeki PEG komplikasyonlarina bakildiginda, uc adet onemli komplikasyon gelismis (%2,8) ve bunlardan biri (%0,96) olumle sonuclanmistir.
Fiziksel olgunlugun, adet gormeye baslamanin ve "akil/resit" kabul edilmenin cocukluktan erginlige geciste ya da olgunluga adim atista onemli bir yeri vardi.
Kontrastli toraks bilgisayarh tomografide; sag akciger ust lobda 4x3 cm ve 2x2 cm boyutunda 2 adet kitle lezyonu ve sag alt lobda 2x1 cm boyutunda ortasi nekroze noduler lezyon, mediyastende trakea bifurkasyo komsulugunda lenfadenopati saptandi (sekil 3).
Dermatolojik incelemede govde on yuzde, kasik ve koltuk altlannda, skrotum uzerinde, kahverengi kirmizimis, bazilarinin ortasi hafif gobeklenme gosteren, >100 adet, 1-5 mm caplannda papuller tesbit edildi (Sekil 1, 2).
During Tra's leadership, the Majlis was able to complete in draft form, the Adet Penan, Adet Kajang, and Adet Melanau Likou.
Sag hemitoraksta 13 adet kosta bulunuyor iken sol hemitoraksta 11 adet kosta vardi.
Birinci gruptaki 37 hsstaya Rizedronat 35 mg haftada bir kez ve 600 mg elementer kalsiyum ile 400 IU D vitamini gunde bir adet; ikinci gruba alinan 34 hsstaya ise 600 mg elementer kalsiyum ile 400 IU D vitamini gunde bir adet verildi.