AEGA


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
AEGAAdult Educational Guidance Association (Ireland)
AEGAAssociation of Evangelical Gospel Assemblies
AEGAAmerican European Greyhound Alliance (dogs)
References in classic literature ?
Fragment #29 -- Stephanus of Byzantium: There is also a plain of Aega bordering on Cirrha, according to Hesiod.
MAaAaAeA nda aega tegutses ka Sorosi fond, mis praeguseks on tegevuse Abhaasias siiski lAaAaAeA petanud.
Isegi juhul kui Varnja nou templid on valesti dateeritud (pikka aega arvati, et need parinevad 7.
ja see seisis kaua aega oli kasutamiskolbulik kus=oleksvoinud taastada 'gosh.
aastat pole ma Otepaa linnuse materjalidega enam aktiivsemalt tegelnud, sest nende analuus nouab sugavat puhendumist ja vaga palju aega, mida pole aga teiste toode ning uurimisteemade korval kahjuks jatkunud.
Nagu oeldud, tulenes sellest Briti poliitika (pohi-) suhtumisest pikka aega vaikiv toetus omaaegsest Vene riigist eraldunud piiririikidele.
Eksperimentide kaigus saadud kogemusele toetudes voime vaita: tulemuseni vuvaid teid on mitu; parltraadi valimus soltub suuresti meistri toorustavalikust ja sellest, kui palju taheti parltraadi valmistamiseke aega ning energiat kulutada.
Prantsusmaa tegi USA-le ettepaneku sojavolad taielikult kustutada voi neid tunduvalt vahendada, viia volasummad soltuvusse Saksamaalt saadavate reparatsioonide suurusega, kulmutada laenu tagasimaksmise algus 10 aastaks ning selle aja jooksul intresse kas uldse mitte arvestada voi arvestada ainult 0, 5% ulatuses pohivolalt, maarata fundeerimise maksimaalseks intressiks 2, 5% aastas ja pikendada vola tagasimaksmise aega 80 aastani.
Smirnova vahest isegi purustas monda aega muutumatuna pusinud arusaama kaabaste ja teatud maastikuelementide (veekogud, magede nolvad) kindlatest seostest.
Juba monda aega rahvusvahelisel tasandil valtavasse motte-vahetusse annab lisa ka 2012.