AEYL

AcronymDefinition
AEYLAsia Europe Young Leaders
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Llond hos an a hanner o raglenni i'w mwynhau a dig on o hwyl yr aeyl felly - i blant ac oedolion - ar S4C!
Roedd yr aeyl bed war diwrnod yn un fythgofiadwy i'r Cymry a welodd gystadlaethau ac arddangosfeydd defaid, gwartheg, ffwr a phlu, geifr a hyd yn oed alpacas, yn ogystal ag arwerthiant ceffylau harnes pwysicaf yr UDA.
Ychwanega Dai, sydd wedi bod yn yr aeyl dwywaith erbyn hyn: ``Roedd y croeso Americanaidd yn aruthrol.
Yn sicr mi roedd yr aeyl yma yn rhywbeth oedd cyn sic red ag Eisteddfod yr Urdd a'r Genedlaethol o gario ymlaen, ynllwyddiannus, i'r dyfodol maith.
Ymunwch a llu o artistiaid o Gymru a thu hwnt wrth iddynt ei morio hi yn yr aeyl gerddorol fawr flynyddol.
MAE 'na berygl i wir ystyr y Nadolig gael ei anghofio yng nghanol yr holl rialtwch masnachol sy'n amgylchynnu'r AEyl, ond mi fydd cyfle heno i gael cip ar yr ochr ysbrydol i bethau mewn rhaglen arbennig sy'n mynd ar drywydd y Greal Sanctaidd o gyfnod cyn-hanes hyd heddiw.
AM y tro cyntaf erioed mi fydd y gyfres ddrama ddyddiol Pobol y Cwm (S4C, Llun-Gwener) yn rhedeg yn ddi-dor dros gyfnod yr aeyl, gan gynnwys Diwrnod Nadolig.
Noson Lawen S4C, 8.15pm DOES dim fel 'chydig o amrywiaeth o adloniant ar drothwy'r Nadolig i feithrin rhyw naws arbennig a pharatoi rhywun ar gyfer yr AEyl, llawn cymaint a sieri a brechdan dwrci.
Sanctaidd Nos S4C, 7.30pm YMUNWN ag ysbryd yr AEyl ar Noswyl Nadolig mewn cyngerdd mawreddog o Gadeirlan Llandaf ar gyrion Caerdydd.
Dros yr aeyl yno bydd, cyffro yn dechrau go iawn ar Noswyl Nadolig pryd y bydd derbyniad sieri yn cael ei ddilyn gan ginio chwe chwrs a chabare.
Gyda chefnogaeth Bryn Terfel, a ddaeth a'i AEyl y Faenol hynod boblogaidd i'r sir, mae'r awdurdod lleol yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant digwyddiadau fel cystadleuaeth hwylio'r One Ton Cup ym Mhwllheli a Ras y Dyn Haearn.