AFBID

AcronymDefinition
AFBIDAssociation of Financial and Business Information Distributors (est. 2000)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Hierdie aanspreekvorm benadruk die intieme verhouding waarin die sprekers met die Een staan van wie hulle hulle behoeftes afbid. Crosby (1977:21) noem dat die intieme aanspreekvorm van God genoeg rede was waarom sommige van sy tydgenote Jesus om die lewe wou bring, bloot omdat Hy die tradisie daardeur ondermyn het.
Du Plessis se gedig is 'n herskrywing van die Ons(e) Vader-gebed waarin die spreker weer (soos in die agtergrondteks) op eerlike en ongekunstelde wyse sy basiese behoeftes van God afbid. Die politieke kode, wat uit die armoede en onderdanige posisie van die spreker blyk, word onderspeel.