AFLAN

AcronymDefinition
AFLANAir Force Local Area Net (USAF)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ac wedyn ma'r rwtsh Americanaidd - esgusodi eu bod yn araf (we don't rush our coffee), eu ffug-foesoldeb aflan (sustainably ground beans) a'u brandio ofnadwy (we were making coffee before it was cool).
Mae wedi'i ddefnyddio i gadw pryfetach, a gwyfynod yn arbennig o'r ardd, ac mae wedi'i ddefnyddio ers canrifoedd er mwyn atal lludded ac i ddiogelu teithwyr rhag ysbrydion aflan. Mae'n un o'r naw perlysieuyn sy'n cael ei enwi yn y "Nine Herbs Charm", sef swyn mewn hen Saesneg a gofnodwyd yn y ddegfed ganrif.
Dwi wedi ystyried yn ddifrifol ymuno gyda grwep "I hate seagulls" er mwyn trafod y dulliau mwya' aflan posib o waredu gwylanod.
Gwir, ond ar ddiwedd rhyw gan, 'O sofl, cheir ond tas aflan.'
Does neb yn gwybod sut ddechreuodd Nosema ar ei waith aflan, ond bu'n fishi.
Tybed nad oedd y crefydd newydd yma ddim yn ffitio i mewn i'r gyfundrefn gul Fictoraidd a oedd yn bodoli yng nghanol y 19eg ganrif, i gofio bod rhai ohonynt yn arfer 'bigamy', defod a oedd yn cael ei ystyried yn ffiaidd ac aflan gan y mwyafrif.
Yn awr mae ail deitl y gyfres Hanes Atgas:Y Tuduriaid Trafferthus a'r Stiwartiaid Syrffedus wedi ei gyhoeddi a cheir penodau ar y ddau Harri - Harri VII a Harri VIII, crefydd yn y cyfnod modern cynnar, arferion aflan, ysgolion ysglyfaethus, gwaith, gwragedd gwirion, cosbi chwithig, fforio a morio, y Rhyfel Cartre a ser syfrdanol fel Edward Lhuyd.
Hyd yn oed gyda rhyfel 24 awr CNN doedd dim ffeithiau i'w gweld heblaw y bomio fflachlyd a'r ailadrodd cyson am ddewrder 'ein milwyr ni' yn erbyn pwerau aflan Saddam.
Gorfod diodde'u harweinydd yn llyfu tin Arlywydd mwyaf aflan ac amhoblogaidd y byd yn eich prifddinas; ennyn llid Ewrop gyfan am eu gwaseidd-dra a'u diffygion gwrth-Ewropeaidd.
Ma gormod o ber gan deledu a'r papurau newydd i hynny ddigwydd, ac mi fuasai'n dda o beth tase Llew Smith wedi ychwanegu Rupert Murdoch, Richard Desmond a'u tebyg ar ei long ddychmygol, achos, a bod yn onest, dwi wedi cael llond bol ar sbin, secs a selebs - y tri pheth sy'n llenwi'n pennau ddydd a nos, wedi eu cyflwyno i ni mewn papurau lliw glosi a rhaglenni teledu di-ddim, syrffedus o dan reolaeth llond dwrn o ddynion busnes aflan, gwleidyddol-ddoeth.
Lle o gysgodion tywyll, yn llythrennol ac yn drosiadol yw'r dreflan aflan hon, onibai am Mari Lewis.