AGOR

AcronymDefinition
AGOROceanographic Research Ship
AGORAccelerateur Groningen-Orsay
AGORAuxiliary General Oceanographic Research (US DoD)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Oherwydd y tywydd garw yn y gaeafau mae'r tymor yn agor fis Mai a mla'n i ddechrau'r hydref bob dydd Sul, ac mae pobl yn heidio yma o bell ac agos.
Roedd 'na gaffis ar agor ond doedd y siopau difyr ddim yn agor tan ddeg, drapia.
The two advanced oceanographic research vessels, AGOR 27 and 28, will be outfitted with the Siemens Blue multi-drive low-voltage system which improves reliability due to failsafe features that will help the vessel owner lower maintenance costs, increase efficiency and increase operational ease for the vessel and crew.
* Agor Drysau Opening Doors is at venues in Aberystwyth from tomorrow until Saturday.
Emap Agor has chosen to continue its development strategy in France, based on opportunities in this high-growth sector, but also on its own vision as a creator and organiser of trade events.
* Retiring four older AGORs, Conrad, Thompson, Washington, and Gyre (AGOg is Navyspeak for Auxiliary General-purpose Oceanographic Research--see figure on page 13 for list of AGORs),
Mae hi'n rhugl yn y Gymraeg ac yn cydnabod hynny fel cyfrwng i agor llawer drws.
Bydd y grant o Gynllun Pawb a'i Le yn helpu'r grwp i gwblhau ei gynlluniau, ac agor llety ym Mhenygroes erbyn diwedd y flwyddyn nesaf.
According to senior officials of the Punjab Rangers, the Indian BSF started shelling on border villages, including Agor and Laisser Kalan in the Working Boundary's Shakargarh Sector at 1am.
Mae cwmni teledu a ffilmiau yn creu enw i'w hun mewn cynyrchiadau enfawr Hollywodd wedi iddo ennill cyllid i brynu offer newydd sy'n ei alluogi i gynyddu ei drosiant, cyflogi staff newydd ac agor lleoliad busnes newydd yn Stiwdio Pinewood Cymru.
Mae Tudur, sydd newydd agor caffi a chlwb comedi Tye Golchi, ger Bangor, yn edrych ymlaen i fod yn rhan o noson gomedi gyntaf yr Eisteddfod ar nos Fawrth, 7 Awst.