AGOSA

AcronymDefinition
AGOSAArt Galleries of St. Augustine (St. Augustine, FL)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond os chwiliwch chi am Gymru ar Netflix yr agosa gewch chi yw y ffilm The Outlaw Josey Wales, neu raglen am The Great Castles of Britain.
Bydd Delia hefyd yn cael tipyn o sioc ar ol i'w ffrind agosa' rannu cyfrinach gyda hi.
Agosa yn y byd i'r dibyn rydach chi'n mynd, cyflyma yn y byd mae'r cwch yn mynd - a does 'na affliw o ddim y gellwch chi ei wneud i droi'r cwch rownd.
BARN YGEIRIAU y byddaf yn eu cysylltu a'r cyfle i gloddio archaeolegol ar safleoedd neu henebion yng Nghymru yw 'braint' a 'gwerthfawrogi.' .' Dau air digon syml, ond mae hi yn fraint cael cloddio ar y safleoedd yma, dyma gyfle i gyffwrdd a'r gorffennol, yr agosa y gallan ni fod at ein cyn-deidiau, yr hen bobl.
Yr agosa at Gymraeg sydd yno yw nofelau Irvine Welsh, ond falle bod 24 awr o Skagboys yn ormod i fi hyd yn oed.
Waunfawr oedd yr agosa. Felly ges i wers ar gefn clamp o geffyl mawr araf...
Ar ddiwrnod ein hymwelaid ni, y penderfyniad oedd mynd am dro wedyn ar hyd draeth Talacre er mwyn cael lluniau o'r hen oleudy, felly yn wahanol i'r arfer ches i ddim cyfle i ymweld a'r caffi agosa am banad.
"Fferm Ffactor 2011 yw'r gystadleuaeth agosa' erioed ers iddi ddechrau yn 2009," meddai Wynne.
Pan glywais i un o'u caneuon nhw ar y radio yn y car sbel yn ol, es i'n syth i'r siop lyfrau Cymraeg agosa a phrynu'r ddwy albym.
Dwi'n meddwl mai'r agosa ddois i ati oedd pan ges i ddwy botel o conditioner am ddod yn 'runner up' mewn cystadleuaeth i fynd i'r Unol Daleithiau i gyfarfod Donny a Marie Osmond.
Ond wedyn mae 'na berlau ar ochr 2, yn bennaf 'I'r dderwen Gam', yr agosa mae Edward H yn ddod at country-soul, gyda'r gitar yn codi'r tempo, eto llais Harpwood yn dda a'r gan yn fyr ac yn gryno (feinyl nid disg wrth gwrs).