AIFFT

AcronymDefinition
AIFFTAll India Fact Finding Team
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Wedyn daeth teithiau Saga, - er gwaetha'r lladron ddaru ddwyn ei gamera yn Naples, er gwaetha'r niwmonia a'i gyrrodd i ysbyty yn Rhodes, er gwaetha'r crash efo'r car yn Nant Peris wedi dod nol o'r Aifft.
Yng Nghairo, dinas hynaf Affrica, tu hwnt i liwiau a synau'r ddinas fodern mae hanes hynafol yr Aifft yn holl bresennol.
Ym mis Ionawr 1946, fe'i hanfonwyd - efo'i blat - yn rhan o'r Central Mediterranean Forces i Wlad Groeg am flwyddyn fel 'radio engineer', ac ym 1947 i'r Aifft.
Mae'n rhaglenni diweddar o'r Aifft ac Affganistan yn enghreifftiau da o hyn."
Bydd y ddau hefyd yn ymweld -- chloddfa yn Sir Fynwy i ddysgu am archeolegydd arloesol oedd yn cloddio yng Nghymru ar yr un adeg ag yr oedd Howard Carter yn darganfod trysorau yn Yr Aifft.
PAR y llythyrau diweddar am y Brodyr Bryan yn yr Aifft Ond ar y llaw arall efallai fod atgofion hwyliog Mathew Richard Williams, Caergeiliog a'i drafferthion yng ngwlad y Pharo hefyd yn werth eu cofio: Y Llau Mae gwlad yr Addewid A'r Aifft yr un fath Caf amal i bigiad Ac amal i frath Bu'r shells a'r bwledi Yn peri peth poen Ond y llwydbry aflonydd Sy'n tyllu fy nghroen.
Mae'r hen drefn filwrol yn dwyllodrus a chyfrwys fel y profodd yr etholiad diweddaraf yn yr Aifft dros y Sul.
Er fod S4C ar ei newydd wedd wedi cael gwared a'r ddau "Jones" (Iona a John Walter) ac ambell i was i'r Jonesiaid mae'n ymddanos fel yn Yr Aifft a'r Dwyrain Canol fod yr hen drefn yn parhau.
Fel casglwr hen lythyrau, mae gen i gyfres o lythyrau gan Robert Bryan, oedd fel y gwyddoch yn fasnachwr yn Yr Aifft, ac y mae un wedi ei ysgrifennu o'i gartref, sef Hafod, Moharrem Bay, Alexandria, ar y 7fed o Orffennaf 1917.
Lansiwyd y llyfr yng Ngwyl fyd enwog Y Gelli ac mae'r llyfr wedi ei weld mor bell i ffwrdd Gwersyll Troed Mynydd Everest, Yr Aifft, Twrci ac Awstralia.
Mentrais brofi pryd o'r Aifft oddi ar un o'r stondinau, a dyna brofiad blasus oedd hwnnw.
Chwilen yr Aifft neu'r scarab ydi enw arall arni hi ac mae 'na dros bum mil o rywogaethau yn y teulu yma'n unig.