ALAWON

AcronymDefinition
ALAWONAmerican Library Association Washington Office Newsline
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Roy Saer, Canu at Iws ([n.p.]: Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru, 1992), pp.
American Library Association 1993 "Justice Department Issues New FOIA Policy." Text of FOIA memo issued by White House, ALAWON 2 (October 6): 44.
* "NREN hearing" ALAWON: ALA Washington Office Newsline 2(5) (February 5, 1993).
Gwyl Cerdd Dant S4C, 2pm & 7.35pm Mae cerdd dant yn unigryw i ni fel Cymry, ac mae'r ffordd draddodiadol hon o ganu alawon gwrthbwynt i gyfeiliant telyn, fel arfer, mor boblogaidd ag erioed.
"Mi oedd cyfraniad Edward Jones ym amhrisiadwy trwy gasglu a chyhoeddi hen alawon a barddoniaeth, achos fo wnaeth y casgliad cyntaf o hen benillion," meddai Elinor Bennett.
Ymhlith casgliad o lawysgrifau (yno) mae 'Bugeilio'r Gwenith Gwyn', un o'r alawon cynharaf i'w gyhoeddi.
"Roedd hi'n rhoi llawenydd mawr imi ail-fyw ei hanes trwy ganeuon a deuawdau, alawon gwerin a dawns: y wledd anhygoel y gall yr Eisteddfod bob amser ei gweini ar fwrdd ein cenedl."
'Rydw i''n parhau i ddefnyddio sol-ffa i nodi ambell alaw sydd yn apelio ataf, ac yn darganfod pytiau o bapur o gwmpas y tye hefo darnau o alawon arnynt.
Fel arfer dw i'n cystadlu mewn eisteddfodau, canu'n glasurol, alawon gwerin neu unawdau o sioeau cerdd.
Roedd rhai o alawon yr emynau'n gyfarwydd hefyd, er mai ym Malagasy - iaith Madagascar - yr oedd y geiriau ac roedd hi'n bosib nabod Gweddi'r Arglwydd hefyd o oslef y brawddegau.
Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, gweithdai i ddysgu chwarae alawon traddodiadol Cymreig ydynt, gyda thiwtoriaid profiadol yn arwain.