ALTSA

AcronymDefinition
ALTSAAntipodal Linearly-Tapered Slot Antenna (electrical engineering)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
3D rigorous numerical modeling of the complete planar ALTSA structure had yet to be studied.
The geometry of a Ka-band (25 to 35 GHz) planar printed ALTSA is shown in Figure 1.
Radii of the arcs: [r.sub.1] = 7.75 mm, [r.sub.2] = 2 mm ([r.sub.1] and [r.sub.2] are adjustable to make the microstrip line smoothly connected to the ALTSA without any discontinuities)
The high frequency structure simulator (HFSS) based on 3D FEM is employed to solve Maxwell's equation for the Ka-band ALTSA. Figure 2 shows the sketch of an ALTSA for 3D FEM simulation.
The simulation results indicate the distributions of the current, electric and magnetic fields, and 3D radiation patterns of an ALTSA. Figure 4 shows the visualization of the computed current distribution on the top and bottom metallizations of the ALTSA from 27 to 32 GHz.
Figure 8 is a photograph of a realized planar printed ALTSA. The measured and simulated input SWRs are shown in Figure 9.
Det betyr at hvis hver og en av informantene fikk mulighet til a gjenta Q-sorteringen under de samme forutsetninger, altsa med de samme utsagn og den samme instruksjon for Q-sortering, ville den andre Q-sortering korrelere 80 % med den forste.
Funnene fra faktoranalysen presenteres i tabell 2-4 med de utsagn som representerer de to meningsklyngene, altsa de sterkeste meninger i de to faktorene.
Den relasjonelle tillit som kan skapes gjennom a vise interesse og a vaere inkluderende i avhengighetsrelasjonen mellom student og LPV, hovedveileder og veilederteam vil altsa vaere sentral for studentens opplevelse av nok trygghet til a prestere i praksis (14, 26,28).