AMAU

AcronymDefinition
AMAUAmerican Martial Arts Union
AMAUAcute Medical Admissions Unit (various locations)
References in periodicals archive ?
Wrth gyrraedd y safle roedd rhywun yn amau fod mwy o olion o dan y pridd, er fod rhain ddigon anelwig.
An opportunity has emerged from the disaster for the AMAU.
An average of 144 patients a week pass though AMAU, and up to 75 through the surgical admission units, where they will stay for only 24 to 48 hours before being passed on to an appropriate specialist ward, or discharged.
Doedd 'Ionic',' 'Doric' a 'Corinthian' yn golygu dim i mi nes i rhywun ddangos y colofnau tu allan i Swyddfa amau '' yw'r Plaid Cymru yn Stryd y Castell, Caernarfon.
Ry ni'n amau mai ar gyfer pobl ifanc y mae'r prynu fwyaf, ond o dystiolaeth y dangosiadau sinematig blynyddol yn Theatr Felin-fach mae pobl o bob oedran wrth eu bodd diffyg parch y criw at y ffiniau cul traddodiadol Cymru.
Mae'r hunllef yn gwaethygu i'r mab fferm pan mae'r heddlu yn cyhuddo ei chwaer Luned o fod yn rhan o'r cynllun i ddwyn ac mae'i fam yn dechrau amau bod gan Arwel rywbeth i'w guddio.
Ceisiai awdurdodau'r Natsiaid ddweud bod Gerda wedi cyflawni hunanladdiad, ond roedd ei rhieni yn amau gwirionedd eu stori ac yn awyddus i ddarganfod y gwir.
10pm) Mae Kim yn dechrau amau bod Rhodri wedi dod yn fl i''r ty heb iddynt wybod -ydi o''n chwilio am ei gyffuriau?
We would like to express our sincere thanks to the doctors and staff of Ward C3 and the AMAU for their dedication, kindness and concern shown to us during what was a very worrying time.
Mae Wyn yn helpu Leilah i baratoi ar gyfer y gystadleuaeth, ond mae Ash yn amau ei gymhellion.
Rwy'n amau mai ffurf pinc ar y Purple Loosestrife ydyw (ddrwg gennyf, ddim yn gwybod y gair Cymraeg amdano).