AMAVE

AcronymDefinition
AMAVEAsociación Madrileña de Aventureros (Madrid, Spain)
References in periodicals archive ?
For the attention of: Servicos administrativos da AMAVE
Ida u nomamwino wokutja Ovanamibia wina ye nouyara nousemba okunanena ohoromende yavo kotjomba-nguriro "okuisira komuano mbu i nyona ovimariva ngunda ovandu amave koka." Posi yokutja ma keyakeya kutja ovandu mbu mave yenene okusekamena ousemba wavo ivengapi.
Ovakazendu wina ye uhara amave tjerwa pozonganda na motupanda nave hwangwa momuano mbo.