AMBAG

AcronymDefinition
AMBAGAssociation of Monterey Bay Area Governments
References in periodicals archive ?
As further noted by the AMBAG report, using modes of transport other than trucks could also improve resiliency in a disaster and increase the reliability of transport costs.
Die digter se konsekwente bevraagtekening van die krag en die tekortkominge van sy ambag is veral gereflekteer in sy groot digbundel, Tristia van 1962, waar die woord 'n instrument van kennis kan wees; maar wat nooit realiteit bereik nie--slegs die spoor daarvan is (Louw, 1962:12): lets staan in sterre-en-helderte geskryf; En ek skryf ne in stof.
I think ang malaki na ambag sa poster designs ko is really my book design background kasi after college, my work was mostly focused on editorial work so mga magazines, books So doing a movie poster is not that different from a book cover kasi you're taking into consideration many different things.
Carmen police identified the fatality as Sheik Wasif, a Muslim missionary from Syria who was teaching in a Madrasah (Arabic school) in Barangay Manarapan, while his wife Tayaan Ambag, an ethnic Maguindanaoan Muslim, was wounded in the attack at their home in Barangay Nasapian.
With the theme, Serbisyong Totoo, ambag natin sa Pagbabago, CGDNM emphasized the value and importance of the true public service not just for the coast guardians but for all the government workers and employees.
de Vries word die aard van Aucamp se skrywerskap onder die loep geneem--die modus operandi wat in sy ambag as skrywer aangewend word, die hoogte- en laagtepunte daarvan, asook toe ligting omtrent sy eksterne poetika.
In die gedig Bestemming word die digterlike ambag pertinent verbind met singewing aan die verlede: "ek kantel verse soos 'n spieel / om oor my skouer te kan tuur ..."
'Sa pagdiwang natin sa araw na ito na inilaan para kilalanin ang pagsisikap ng mga manggagawa, nawa'y suklian natin ang ambag ng manggagawang Pilipino sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan at kapakanan,' Gatchalian said.
"Sa aking pananaw yung national artist binibigyan natin ng honor na ito, puri na ito ay malaki ang ambag sa lahing Pilipino at dapat tularan (In my opinion, the national artist is an honor given to Filipinos who can become role models)," Aquino said in a press conference in Pampanga on July 1, 2014.
"Sa ating mga Pambansang Alagad ng Sining: Alam kong hindi sasapat ang anumang medalya, anumang bansag, anumang makukulay na salita, sa inyong naging ambag sa inyong larangan at sa ating lipunan," the President said in his message.
Kan ons dink dat daardie gestorte bloed nie sal aanhou roep om wraak totdat die stam in sy eendragtige vergeldingsopstand sal opstaan en Raka met die kale hande uitmekaar sal skeur nie?" Marais maak hiermee 'n verrassende en optimistiese lesing van die slot van Raka waarop Grove (1967: 25-6) en Van Rensburg (1975a: 133) in Sublieme ambag afwysend reageer.
"In die aankoms--en vertreksaal van die poesie": die digter as reisiger Susan Sorltag (2003:258) le eksplisiet 'n verband tussen die reiservaring en skryf, sowel as tussen skryf en reis as geestelike ervaring, met die sentrale vraag: "What is a writer but a mental traveller?" Hierdie verband tussen skryf en reis, oftewel die digterlike ambag en reis word in die gedig "Ars poetica" (Hambidge, 2000:33) reeds deur die titel en aanvangsreel gereflekteer.