AMDAN

AcronymDefinition
AMDANAir and Missile Defense Data Analysis Network
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Minister of Public Works--Sheikh amdan bin Mubarak Al Nahyan
Mae The Peth wedi gwneud gyn argraff ar y wasg, nifer o adolygiadau ffafriol amdan eu cerddoriaeth a 'sgwydodd waliau hynafol pentref Portmeirion ar gychwyn y daith; Rhys Ifans yn mwynhau canu ac yfed
Four other labourers Asghar Ali, Amdan, Mustafa Ahmed and Asghar Azeem were admitted for treatment.
Ychwanegodd Harri, sy'n 10 oed ac o Landdaniel, "Dydy mama dad ddim yn gwybod lot amdan ddydd Gwyl Dewi, ond fydda i'n gallu mynd adra a deud y stori wrthyn nhw rwan."
Mae yna duedd i ni weld ein hunain fel ``y lleiafrif olaf,'' yr unig bobol mae hawl gwneud jc amdan - nawr bod pobol dduon, pobol Pacistan ac Iddewon yn saff o dan ymbarel gwleidyddol gywir.
Honna oedd y rownd yr oeddwn i'n boeni amdan fwyaf, er mod i wedi sgwennu popeth i lawr yn ffonetig hefyd.