AMETIST

AcronymDefinition
AMETISTAssitance aux Malades en Traitement Intensif en Spécialité Tumorale
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Facilitating a technopedagogical change in higher education : lessons from the savoir and ametist projects.
From very beginning, it was obvious that the P-70 Ametist system would have little chance of successfully engaging a target.
It was based on the earlier P-70 Ametist missile, though larger to meet the range requirement.
aasta veebruaris noudsid tsiviilkubernerid talurahvaasjade komissaridelt ja maakonnaulematelt ebaseaduslikult valitute ning ka valijate nimekirju ja andmeid selle kohta, kuidas on neid isikuid karistatud ning ametist korvaldatud.
Ametnike tagandamise kohta oeldi: "10) koik kolbmata ametnikud, kes vagivalla, pettuse, valskuse ja teiste kolvatustega rahva vastu on patustanud, mille tagajarjel rahvas koik lugupidamise nende vastu on kaotanud, peavad ametist lahti saama".
Statuut utleb, et keegi ei tohi vastu votta kihelkonnakirikut (nullus ecclesias parochiales recipiat), kusjuures karistuseks ahvardatakse vabastada abt oma ametist.
paragrahvi kaotamine) ja noukogude likvideerimist, armee laostamist, KGB ignoreerimist jms, mis koik viis perestroika destruktiivsesse faasi, kus uliderzaava lagunes ning Gorbatsov jai oma ametist ilma.
(78) Osa ametist mahavotmisi delegeeris Keskkomitee ulemnoukogule ja valitsusele.
Raakides vallakohtunike ametisse maaramisest, tuleb kindlasti silmas pidada, et nad olid teenistusest eemaldatavad ja ametist tagandatavad ainult kohtuotsuse alusel.