AMSAR


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
AMSARAustralian Motorcycle Search and Rescue
References in periodicals archive ?
[beaucoup moins que] Tarikh El Hoggar oua Etidikelt aabra el oussour oua el amsar [beaucoup plus grand que], de Tayeb Dihikel, Editions Necib, 503 pages, prix public : 4.000 DA pour l'ouvrage presente en coffret, 2.300 DA avec boitier et 2.000 DA avec couverture en jaquette.
William Hill bet: 4 Heros Fatal (from 9-2), 11-2 Fantasy Hill, 8 Amsar, Virgin Soldier, 9 Bay Of Islands (from 11-1), 10 Biennale, Kumatour, Christiansted, 14 Temple Way, 16 bar.
"Efo Twll Bach y Clo, ro'n i'n arfer dechra sgwennu tua 7.30 y bore ac yn dal ati tan amsar cinio, ac yna am weddill y dydd, yn ceisio sgwennu ychydig rhwng clirio'r gegin a pharatoi'r pryd nesaf.
Mae'n anhygoel meddwl yn ol heddiw pam mor llwm oedd y 70au, roedd pobl yn dal i son am "amsar Rhyfel", roedd diweithdra yn ein wynebu i gyd ac i bob pwrpas roedd popeth dal mewn du a gwyn yn hytrach na lliw - yn sicr y teledu ac yn sicr yr NME.
This could use technology being developed under the Airborne Multi-mode Solid-state Active-array Radar (AMSar) technology-demonstration programme.
BAE Systems is a leading player in the European Airborne Multirole Solid-state, Active-array Radar (AMSAR) program.
Europe's three nation (France, Germany and the UK) Airborne Multi-role Solid-state Active-array Radar (AMSAR) has successfully passed its Phase 2A Critical Milestone Review (CMR), paving the way for the construction and testing of a Core Antenna Radar (CAR) demonstrator.
She briefly describes al-Hira's history as a flourishing center of learning and culture that gradually gave way to the new Islamic garrison cities (amsar) of Kufa and Basra.
"Da ni wrthi'n ffilmio'r Cristmas Sbesial fydd yn mynd allan diwrnod Dolig ar hyn o bryd, a dwi'n cael amsar ffantastig cofia," meddai'n fyrlymus.
The tri-national (France, Germany and the UK) Airborne Multirole Solid-state Active-array Radar (AMSAR) program has successfully passed its Phase-2A Critical Milestone Review (CMR), paving the way for the construction and testing of a Core Antenna Radar (CAR) demonstrator.