AMSER

AcronymDefinition
AMSERAlliance of Medical Student Educators in Radiology
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Credaf mae'n amser nawr i ystyried gwelliannau o gwmpas pob un o'n argaeau.
Dywedodd Jayne Evans: "Mae'n mynd i leihau'r amser y mae'n ei gymryd i wneud ein sganiau, gan fod y Doppler newydd yn cymryd llai o amser o lawer i'w sganio.
Clwb Ifor Bach's Guto Brychan was the partner involved in the opening of Amser and well-known Cardiff chef Padrig Jones was head chef.
Yr unig beth hoffwn ei ychwanegu i drafodaeth Gwanas yw mae'n weddol amlwg i mi nad yw pobl sydd yn ymroi yn llawn amser ac yn broffesiynol yn y Maes Diwylliant Cymraeg yn cael eu talu yn iawn am eu (ein) gwaith, neu fydda ddim rhaid rhedeg o gwmpas cymaint yn gweithio er mwyn talu'r bali biliau.
Beth amser cyn y Nadolig, cafwyd si fod Gwynedd yn ystyried toriadau eto fyth, y tro hwn ym maes addysg.
Guto Brychan from Clwb Ifor Bach, which runs Amser Kitchen Bar, said: "Amser have created a great, community B during an international tournament already, backing Wales' rugby team through the Six Nations.
Ond gan fod gen i ddigon o amser i gyrraedd Pontypwl, es i am y Gelli am dro.
Mae naid mewn amser - neu beiriant amser o ran hynny - hefyd yn ffordd dda o ddychanu; mae'n rhoi cyfle i chi osod ein bywydau ni heddiw a syniadau am y dyfodol ochr yn ochr ac mae yna ddoniolwch a dwyster yn y gwahaniaeth.
Rydan ni'n gweld y mab yn taflu cerrig i'r mor, yn gwastraffu ei bres a'i amser mewn arced (awgrym nad aeth o i'r ysgol am fod ei fam yn ei anwybyddu?), a'r fam yn ceisio gweithio a theimlo'n euog a rhwystredig, ac yna, bang, mae amser yn rhewi - rydan ni mewn rhyw fath o freuddwyd rwan, ac mae'r fam yn rhedeg i chwilio am ei mab a'r ddau yn cael amser hyfryd efo'i gilydd yn yr arced, yn bwyta cadi fflos a gwylio'r goleuadau Nadolig, ac mae bob dim yn iawn efo'r byd.
Shan said: "I hope to raise a lot more than just the entry fee on my way to Ascot this year, and naturally that extra money will go to my own charity Amser Justin Time, which so many people have contributed to so generously over the last two years."
Rhaid defnyddio offer amddiffynnol sy'n angenrheidiol bob amser.
"Wrth reswm, mae'r mathau hyn o alwadau yn cymryd mwy o amser i ddelio efo nhw.