ANLWC

AcronymDefinition
ANLWCAssociation of Nuns and Lay Women of Cambodia (est. 1995)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In 2006 there was an attempt to train 30 donchees in Cambodia itself but with lack of local support, the ANLWC also was going through transition period.
A be arall fyddwch chi'n ei wneud i geisio torri anlwc neu i annog lwc?
Anlwc, felly, a ddaeth i'w rhan yn hytrach na chamau gweigion henaint.
Anlwc Waldo oedd iddo gael ei fagu yn ystod un o ganrifoedd mwyaf treisgar hanes, a bu yn ymgodymu a hynny yn ddyddiol bron.
Lle'r oedd rhai o arferion Calan Gaeaf ynghlwm wrth lwc ac anlwc a phobol yn cyd-ddyfalu beth fyddai eu ffawd, mae elfennau o Halloween heddiw ynghlwm wrth fod yn gas a manteisio ar wendid pobol.
Os oedd y brain yn gadael eu pentref, roedd anlwc yn siwr o ddilyn.
Wrth gario'r goeden am y domen meddyliais tybed oedd modd cael mwy o anlwc nag oedd eisoes wedi dod i ran fy rhieni, ond ni ynganais r'un gair.
Yr oeddwn yn meddwl yn siwr y byddai rhaid i mi dalu ac mai anlwc llwyr oedd y tocyn anrheg.
Mae gen i awydd picio i dre rwan i brynu tocyn, jest rhag ofn bod yr holl anlwc yn golygu gai goblyn o strocen o lwc yn o fuan.
Tybed ydach chi'n cysylltu blodau neu goed hefo lwc neu anlwc? Mi fyddai'n ddiddorol iawn cael gwybod.
Anlwc fy Nhad oedd cael ei eni 80 mlynedd yn rhy gynnar, a cholli'r Chwyldro Digidol.
Tybed oes rhywun arall wedi clywed am hyn, ac oes yna blanhigion eraill na ddylid eu rhannu rhag ofn iddyn nhw ddod ag anlwc neu hyd yn oed farwolaeth?