ANRH

AcronymDefinition
ANRHAgence Nationale des Ressources Hydrauliques (French)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
[15] Agence Nationale des Ressources Hydriques (ANRH), "Resultats des pompages d'essai effectuees sur puits et forages de Maghnia- plaine des Angads," Direction Regionale Ouest, 1988.
Davantage, aux seances ordinaires et extraordinaires des plusieurs gouvernements, surtout au niveau d'ANRH, on rencontre une situation bizarre conformement a laquelle les discussions ont lieu exclusivement dans la langue hongroise, consequence du fait que "les membres" de la communaute roumaine ne connaissaient pas en fait la langue roumaine ou purement et simplement ils n'etaient pas Roumains (26).
[1] NATIONAL AGENCY OF WATER RESOURCES ANRH Bechar (2011), hydrogeological study of the Bechar region.
Tegan Turnbull, BA (Anrh) Rheoli Marchnata Ffasiwn ym Met Caerdydd
L'Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH) vient de lancer un avis d'appel d'offres restreint pour la realisation de 34 forages a travers 12 wilayas, indique l'Anrh, hier, dans un communique.
Yn gyn fyfyrwraig yng Ngholeg Sir Gr, bu Sami'n astudio am AVCE - sy'n cyfateb heddiw i Ddiploma Cenedlaethol - mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfrifiaduron cyn graddio gyda BSc (Anrh) mewn Fforenseg Cyfrifiadurol ym Mhrifysgol Morgannwg.
Lansiwyd WIDI yn ffurfiol ym mis Mawrth 2017, ac mae wedi sefydlu 4 gradd ran amser BSc (Anrh) mewn: Systemau Data a Gwybodaeth; Busnes a Systemau Gwybodaeth; Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seibr Ddiogelwch a Pheirianneg Meddalwedd.
Enillodd ysgoloriaeth i Mountview Academy of Theatre Arts yn Llundain, gan raddio yn ddiweddarach gyda BA Anrh mewn Perfformio.
Dw i'n reit hoff o'r prifathro, Mr Rhydian Elis, BSc (Anrh.) TAR CPCP sy'n cael ei bortreadu gan Rhodri John.
Graddiodd Harshul gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf - y BEng (Anrh) - mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig o Brifysgol Abertawe yn 2006.