ANWES

AcronymDefinition
ANWESAssociation of Naval Weapons Engineering & Scientists
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dyna'r broblem: rydan ni'n trin ein hanifeiliaid anwes fel tasen nhw'n bobl.
"Mae angen i bobl feddwl yn ofalus a gwneud llawer o ymchwil cyn prynu anifeiliaid anwes egsotig."
Tybed oes gan rywun arall hanesion difyr fel hyn am anifail anwes? Dwi wedi gweld sawl aderyn yn cario bwyd hynny fedran nhw i gywion llwglyd.
O anifeiliaid anwes i anifeiliaid fferm, cawn weld yr holl emosiwn, drama a hiwmor ym mywyd beunyddiol y fets.
EFALLAI mai'r ci yw ffrind gorau dyn - ond pam ein bod yn caru ein cwn anwes cymaint?
Maen nhw hefyd yn boblogaidd fel anifeiliaid anwes ac i fod i ddod lwc dda i'r perchennog yn China.
Drwy gydol y gyfres, cawn gwrdd hefyd ag anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm traddodiadol - a hyd yn oed ambell anifail mwy ecsotig fel y geco a'r coati.
MAE gan filoedd o deuluoedd ledled Cymru anifeiliaid anwes ac anifeiliaid fferm, ond beth sy'n digwydd iddyn nhw pan maen nhw angen gofal brys y milfeddyg?
Bydd Ifor ap Glyn yn cael torri ei wallt yn Salon Alison, bydd y Bettin Galws yn perfformio ar y rhaglen ac fe gawn gwrdd ag anifeiliaid anwes sydd yn annwyl iawn i'w perchnogion.
Nifer yn symud er lles eu hanifeiliaid anwes. Cwn anwes yw'r troseddwyr yn aml iawn.
Bydd yn golled enfawr i'w theulu, ffrindiau ac anifeiliaid anwes. Angladd cyhoeddus ddydd Llun Ebrill 13eg.
"Anifeiliaid anwes oedd yno i ddechrau, cwningod a ballu, ond ymhen ychydig roedd 'na lew a mwncis cangarwes a bob math o bethau yno!" meddai Tudur.